Průběh přijímacího řízení

Konečný termín pro odevzdání přihlášek do programu je 2. dubna 2023.

Při včasném odevzdání přihlášky se všemi náležitostmi do 5. března 2023 zaplatí účastníci sníženou cenu.

Celým programem prochází společně dvojice z jedné školy. Podmínkou je, že se do programu přihlásí ředitel a v ideálním případě jeho zástupce. V ojedinělých případech pedagog, který je zodpovědný za rozvoj kvality výuky. Základním kritériem přijetí do programu je motivace a chuť zlepšovat ve škole práci s dětmi.

Přihlášení do programu

Přihlášení do programu je jednoduché, vyplňte elektronickou přihlášku, pošlete nám své životopisy
a společnou motivační esej (podrobnosti níže). Ozveme se vám, pokud by některé náležitosti chyběly.
V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit (kontakt zde).
Školám, které mají více než 500 žáků, umožňujeme účastnit se programu ve trojici. Pokud vás taková možnost zajímá, vyplňte přihlášku za ředitele a jednoho ze zástupců a ozvěte se na info@reditelnazivo.cz

Průběh přijímání účastníků do programu

První kolo - přihláška, motivační esej, životopisy

V prvním kole přijímání do programu bychom rádi získali základní informace o vás a vaší škole.

 1. Vyplňte elektronickou přihlášku
 2. Na adresu info@reditelnazivo.cz pošlete, prosím, stručné životopisy s vašimi pracovními zkušenostmi
  a absolvovaným vzděláváním. Soubory pojmenujte “CV_příjmení ředitele”, “CV_příjmení zástupce”
 3. Na stejnou adresu pošlete společnou motivační esej v rozsahu 1 – 2 strany, ve které odpovíte na následující otázky:
 • Čeho si na své škole a praxi ceníte?
 • Co se vám ve škole podařilo dosáhnout? Uveďte konkrétní příklady.
 • Kam chcete svou školu posunout v horizontu tří let?
 • Co už jste pro to podnikli?
 • Co očekáváte, že vám na této cestě přinese program Ředitel naživo?
 • Stručně popište jak pečujete o pedagogický rozvoj vašeho týmu?

Na otázky nemusíte mít stejný názor, pokud tomu tak je, napište názor obou.

Soubor pojmenujte “Esej_příjmení ředitele”. Ušetří nám to práci. Děkujeme.


Druhé kolo - online setkání

V prvním kole zhodnotíme zaslané podklady, zaměříme se zejména na vaši motivaci a soulad očekávání
s programem. Na základě zaslaných dokumentů provedeme výběr a do 28. dubna 2023 vám zašleme vyrozumění a postupující pozveme do druhého kola.

Podmínky absolvování

Podmínkou úspěšného absolvování programu (v režimu DVPP) je účast na společných setkáních a praxích (exkurze, stáže), aktivní práce ve svépomocných skupinách a průběžná práce na profesních výzvách.

Timeline

1. 2. 2023
Zahájení přihlašování

15. 2. 2023
První informační schůzka pro zájemce
Registrujte se zde

5. 3. 2023 - KONEC VÝHODY VČASNÉHO PŘIHLÁŠENÍ
Zvýhodněná cena při odevzdání kompletní přihlášky do tohoto termínu (vyplňte elektronickou přihlášku, pošlete životopisy a motivační esej)

2. 4. 2023
Konec přijímání přihlášek (vyplňte elektronickou přihlášku, pošlete životopisy a motivační esej)

28. 4. 2023
Do tohoto termínu dostanete informaci o postupu do druhého kola

31. 5. 2023
Rozhodnutí o přijetí do programu

Cena programu

Veřejná škola

 • 1 rok studia / 1 účastník = 38 000 Kč
 • 1 rok studia / 1 účastník (včasné přihlášení) = 33 000 Kč

 • 1. splátka / 1 účastník do 30. 6. 2023 = 38 000 Kč / 33 000 Kč
 • 2. splátka / 1 účastník do 30. 6. 2024 = 38 000 Kč / 33 000 Kč

Soukromá škola

 • 1 rok studia / 1 účastník = 58 000 Kč

 • 1 rok studia / 1 účastník (včasné přihlášení) = 53 000 Kč

 • 1. splátka / 1 účastník do 30. 6. 2023 = 58 000 Kč / 53 000 Kč

 • 2. splátka / 1 účastník do 30. 6. 2024 = 58 000 Kč / 53 000 Kč

 • Včasným přihlášením se rozumí odevzdání elektronické přihlášky a zaslání všech dalších dokumentů (životopisy a motivační esej) do 5. března 2023.
 • Cena zahrnuje ubytování a stravování při vícedenních setkáních. V ceně není zahrnuta zahraniční exkurze, která je nepovinnou součástí programu.
 • Program Ředitel naživo usiluje o maximální kvalitu a zároveň je v intenzivní vývojové fázi, takže reálné náklady za celý program jsou 170 000 Kč za účastníka na jeden rok. Realizaci programu v tuto chvíli podporují finanční partneři projektu tak, aby byl program cenově dostupný.

Máte dotazy?

Klára Ondříčková
+420 604 419 764
info@reditelnazivo.cz

Chcete se zapojit jako kouč, mentor, lektor nebo škola pro pořádání praxí nebo nás jakkoli jinak podpořit?