Naučte se prakticky, jak posouvat svou školu kupředu.
Díky inspiraci od špičkových lektorů a škol, individuální podpoře
a sdílení v komunitě lidí, kteří vám rozumějí.

Vize programu

Chceme ředitele, kteří trvale zařizují, že se v jejich škole každé dítě učí naplno
a s radostí.

1. VIZE ŠKOLY
Získává ostatní pro vizi školy, v jejímž centru je dítě, jeho učení a rozvoj.

3. PROSTOR A PODMÍNKY
Vytváří prostor a zajišťuje podporu pro naplňování vize školy.

2. SPOLEČENSTVÍ
Buduje otevřené a učící se společenství.

4. DOPAD
Neustále sleduje dopad na děti
a jejich učení.

Pro koho je určen

Ředitel naživo je dvouletý akreditovaný vzdělávací program pro dvojice z vedení škol.
Je určen pro ředitele základních a středních škol a jejich zástupce, kteří mají motivaci pracovat na tom, aby se děti v jejich školách učily naplno a s radostí a chtějí své zkušenosti sdílet.

V čem je výjimečný

Je zaměřený zejména na pedagogický lídršip, kulturu neustálého profesního učení a sledování dopadu výuky na učení žáků.

Programem prochází společně ředitel
a zástupce, v průběhu program spolupracují a učí se, jak posouvat svou školu kupředu.

Programu se účastní základní i střední školy bez ohledu na region, velikost školy, či délku praxe ředitele nebo zástupce. Věříme, že různorodost obohacuje.

Co si odnesete

Zažijete sdílení v bezpečné komunitě

Už na to nebudete sami. Získáte bezpečný prostor pro sdílení, podporu a výměnu praktických zkušeností ve skupině lidí, kterým jde o stejnou věc. Budete se setkávat i v menších svépomocných skupinách
s lidmi, kteří ve svých školách řeší podobná témata jako vy. Naučíte se využívat možností, které nabízí vzájemná spolupráce.

Inspirujete se od špičkových lektorů a škol

Naučíte se hledat inspiraci. Dáme vám
k tomu plno příležitostí. V rámci exkurzí poznáte inspirativní školy a firmy. Vyjedete na stáže ke zkušeným ředitelům přímo
do jejich škol. Budete mít výhodné podmínky pro účast na nepovinné zahraniční exkurzi.

Rozvinete v sobě pedagogického leadera

Povedete lidi na cestě k vizi školy, jejímž centrem jsou všechny děti, jejich učení
a rozvoj. Ve vzdělávacích blocích pod vedením zkušených průvodců projdete témata s přesahem do každodenní praxe. Budete se zabývat kvalitou výuky, kulturou školy, pracovat s motivací lidí ve svém týmu. Ve všech částech programu budete pravidelně reflektovat svou práci, aktivně diskutovat, trénovat a propojovat svoje zkušenosti s teorií. Budete pracovat
s hodnocením, které vás posune. Ušijete si
na sebe svoji profesní výzvu, která vás udrží
na cestě k vaší vizi.

Získáte cílenou individuální podporu

Zvolíte si koučovací nebo mentorskou podporu podle vašich potřeb. Sami si vyberete, na čem budete pracovat. Nabyté zkušenosti a dovednosti budete prakticky používat ve škole.

Naučíte se budovat zdravou kulturu školy

Získáte představu, jak vytvářet a podporovat zdravou kulturu školy, která je zásadní podmínkou pro změnu a dosahování společných cílů. Posílíte dovednosti, které pomáhají motivaci, spolupráci a vzájemné komunikaci. Využijete je k tomu, aby se vaše škola stávala dynamicky se učící organizací. V takové organizaci všichni členové týmu rozumí své roli a odpovědnosti a dostávají podporu pro dosahování nových profesních cílů.

Zažijete 350 hodin programu

Program bude trvat dva roky od srpna 2021 do června 2023.

Vzdělávací bloky
184 hodin

 • celkem 14 dní jednodenních nebo dvoudenních setkání v Praze nebo online (pátek, sobota)

 • 4 třídenní setkání mimo Prahu
  (čtvrtek - sobota)

Praxe
104 hodin

 • 3 - 5 skupinových jednodenních exkurzí
  do inspirativních škol a firem, které si vyberete ze širší nabídky

 • 3 dvoudenní stáže u zkušených ředitelů

 • možnost účasti na týdenní zahraniční exkurzi

Individuální podpora
22 hodin

 • pro každou školu 22 hodin podpory od kouče nebo mentora

Svépomocné skupiny
40 hodin

 • několik setkání v menších skupinách organizovaných podle možností účastníků

Jak se přihlásit

Základním kritériem přijetí do programu je společná motivace dvojice z vedení školy a chuť zlepšovat ve škole práci s dětmi. Není proto rozhodující délka praxe ředitele a zástupce, ani to, kde se škola na cestě k vizi a cílům nachází.

Přijímání do programu má dvě kola. V prvním kole vybíráme školy na základě zaslaných dokumentů, posuzujeme přihlášku, pracovní životopisy a motivační esej. Ve druhém kole se setkáváme osobně (olnine), seznamujeme se s konkrétní situací ve škole a plány do budoucna.

Máte zájem o více informací o podmínkách přihlášení do programu? Neváhejte nás kontaktovat.

Cena programu

Často kladené dotazy

Proč program stojí tolik peněz?

Cena je dána dlouhodobostí programu, jeho intenzitou, provázaností se školní praxí a nabídkou individuální podpory. Dlouhodobé studie ukazují, že takto nastavený model vzdělávání je nejefektivnější a zajistí největší dopad na učení dětí ve škole, proto se vyplatí do něj investovat.

Skutečná výše nákladů na jednoho účastníka za jeden rok je 150 000 Kč. Taková částka je pro běžné školy za současných podmínek příliš vysoká, proto zbývající náklady budeme účastníkům hradit formou stipendia z filantropických zdrojů.

Lze platbu za program rozdělit do splátek?

Standardně je platba za program rozdělena do dvou splátek, jiné rozložení splátek (např. do tří kalendářních let) je možné domluvit a posoudit individuálně.

Kdo nám může pomoci s financováním programu?

Program je akreditovaný, možné je jeho financování z prostředků ONIV. O pomoc s financováním programu zkuste požádat vašeho zřizovatele, který může přispět z rozpočtu města (obce).

Obrátit se můžete také na realizační tým vašeho Místního akčního plánu, který by mohl přispět v rámci podpory dalšího rozvoje pedagogických pracovníků.

V obou případech záleží na prioritách a možnostech rozpočtu. Pro jednání Vám poskytneme materiály a případně i další podporu.

Jsem maximálně vytížen/a prací ve škole. Není program příliš časově a kapacitně náročný?

Programu budete muset věnovat čas, zároveň by Vám měl v práci pomáhat už od prvních setkání. Zaměřuje se totiž na aktuální praktické výzvy, které ve spojitosti s pedagogickým řízením školy řešíte.

Časový harmonogram společných setkávání (vzdělávacích bloků) je nastavený tak, aby pokud možno co nejméně zasahoval do chodu školního roku. Společná setkávání jsou také jediná pevně stanovená data. Termíny v ostatních částech programu (praxe, individuální podpora, svépomocné skupiny) si účastníci nastaví po vzájemné dohodě podle svých potřeb.

Veškeré pevně dané termíny (na první rok programu) budete znát již před přihlášením do programu.

Proč se mají programu účastnit dva lidé ze školy?

Věříme v hodnotu spolupráce a kulturu otevřenosti. Ve výuce, v přípravě na výuku i ve vedení školy. Společně to jde zkrátka lépe.

Mohu se jakožto ředitel účastnit programu bez svého zástupce/učitele?

Ne. Podmínkou přijetí do programu je přihlášení ředitele a zástupce. V odůvodněných případech se místo zástupce může zúčastnit jiný člen týmu, který se zabývá kvalitou výuky ve škole.

Může se místo ředitele účastnit někdo jiný ze školy?

Ne. Účast ředitele školy je podmínkou. Ze zkušeností našich ředitelů, ze zahraniční zkušenosti a z empirických zdrojů vyplývá, že za pedagogický rozvoj školy musí zodpovídat právě ředitel, aby byl dopad na kvalitu výuky co nejvyšší.

Jak bychom se měli ve škole rozhodnout, kdo se programu zúčastní s ředitelem?

Jelikož je program zaměřený na pedagogický leadership, a nikoliv na provozní agendu školy, doporučujeme, aby se s ředitelem programu účastnil buď zástupce, nebo učitel zodpovědný za rozvoj kvality výuky.