Naučte se prakticky, jak posouvat svou školu kupředu.
Díky inspiraci od špičkových lektorů a škol, individuální podpoře
a sdílení v komunitě lidí, kteří vám rozumějí.

Co

Ředitel naživo je dvouletý vzdělávací program pro lidi ve vedení škol v rozsahu 350 hodin. V srpnu 2019 zahajujeme první pilotní ročník programu.

Pro koho

Programem prochází společně ředitel a zástupce. V odůvodněných případech se místo zástupce může zúčastnit jiný člen týmu, který se zabývá kvalitou výuky ve škole.

Pro dvojice, které mají motivaci pracovat na tom, aby se děti v jejich školách učily naplno a s radostí, a chtějí sdílet své zkušenosti.

Do programu se mohou hlásit základní i střední školy bez ohledu na region, velikost školy, či délku praxe ředitele nebo zástupce. Věříme, že různorodost obohacuje.

Od koho

Program Ředitel naživo realizuje Učitel naživo, z. ú. ve spolupráci s širokou skupinou expertů, škol i dalších partnerů.

Zažijete 350 hodin programu

Program bude trvat dva roky od srpna 2019 do června 2021.

Vzdělávací bloky
184 hodin

Pod vedením zkušených průvodců projdete společná témata s přesahem do každodenní praxe. Setkání budou zaměřená na potřeby vedení školy. Budete se zabývat vizí a kulturou školy a kvalitou výuky. Budete pravidelně reflektovat svou práci, aktivně diskutovat, trénovat a propojovat svoje zkušenosti s teorií.

 • 6 jednodenních setkání v Praze

 • 4 dvoudenní setkání v Praze

 • 4 třídenní setkání mimo Prahu
  (zajistíme ubytování a stravování)

 • termíny setkání pro školní rok 2019/2020

 • Průvodci programem.

Praxe
104 hodin

Naučíte se hledat inspiraci. Dáme vám k tomu plno příležitostí. V rámci exkurzí poznáte inspirativní školy a firmy. Vyjedete na stáže ke zkušeným ředitelům přímo do jejich škol. Budete mít výhodné podmínky pro účast na zahraniční exkurzi.

 • 5 skupinových jednodenních exkurzí

 • 3 dvoudenní stáže

 • vždy výběr ze širší nabídky

 • volitelná 5denní zahraniční exkurze

 • Partneři pro realizaci praxí

Individuální podpora
22 hodin

Dostanete vnímavého kouče nebo mentora z řad zkušených ředitelů. Podle toho, co se vám bude více hodit. S ním budete moct rozvíjet radosti nebo řešit výzvy, kterým ve škole a životě čelíte. Můžete využít služeb facilitátora, který vás provede se specifickou výzvou, kterou v rámci školy řešíte.

 • 12 hodin s poradcem, mentorem nebo koučem

 • 10 hodin facilitátora nebo lektora

Svépomocné skupiny
40 hodin

Budete se setkávat v menších facilitovaných skupinách s lidmi, kteří ve svých školách řeší podobná témata jako vy (peer-to-peer podpora). Naučíte se využívat možností, které nabízí vzájemná spolupráce.

 • kratší nebo delší setkání více lidí
  (podle potřeb a možností účastníků)

Co si odnesete

Rozvinete v sobě pedagogického leadera

Budete umět pracovat s motivací lidí v týmu a spoluvytvářet s nimi školu, jejímž centrem jsou všechny děti, jejich učení
a rozvoj. Povedete lidi na cestě k této vizi.

Zažijete sdílení v komunitě lidí, kteří vám rozumějí

Bezpečný prostor pro sdílení a podporu ve skupině lidí, kterým jde o stejnou věc. Výměna praktických zkušeností a sdílení řešení složitých situací. Už na to nebudete sami.

Získáte cílenou individuální podporu

Koučovací a mentorská podpora podle vašich potřeb. Sami si vyberete, na čem budete pracovat. Nabyté zkušenosti
a dovednosti budete prakticky používat ve škole.

Budete pracovat s hodnocením, které vás posune

Naučíte se účinně využívat sebehodnocení a pravidelné zpětné vazby od lektorů, kolegů a dětí. Ušijete si na sebe svoji profesní výzvu, která vás udrží na cestě.

Inspirujete se od špičkových lektorů a škol

Zkušení lektoři prověření praxí. Cílené stáže a exkurze do škol a firem, které vám rozšíří obzory. Světové know-how a možnost zahraniční exkurze.

Podmínky přijetí

Přijímací proces

Celým programem prochází společně dvoučlenný tým z jedné školy, ideálně ředitel a zástupce. Základním kritériem přijetí do programu je motivace a chuť zlepšovat ve škole práci s dětmi.

1. kolo

V prvním kole bychom rádi získali základní informace o vás a vaší škole. Pošlete nám proto, prosím, elektronickou přihlášku, životopisy a společnou motivační esej. Na základě zaslaných dokumentů provedeme výběr a postupující pozveme do druhého kola přijímacího řízení.

2. kolo

Ve druhé části se setkáme osobně, budeme mluvit o vaší práci ve škole a seznámíme vás i s některými dalšími uchazeči.

Podmínky absolvování

Podmínkou úspěšného absolvování programu je účast na společných setkáních a praxích (exkurze, stáže), aktivní práce ve svépomocných skupinách a průběžná práce na profesních výzvách.

Timeline

27. března 2019
Zahájení přihlašování

16. dubna 2019
První informační schůzka pro zájemce

21. dubna 2019
Zvýhodněná cena při odevzdání kompletní přihlášky do tohoto termínu

2. května 2019
Druhá informační schůzka pro zájemce

19. května 2019
Ukončení přijímání přihlášek (vyplňte elektronickou přihlášku, pošlete životopisy a motivační esej)

31. května 2019
Znáte termín osobního setkání pro druhé kolo

21. června 2019
Rozhodnutí o přijetí do programu

21.-23. srpna 2019
první společné setkání účastníků s týmem a průvodci

Cena

 • Cena programu je 33 000 Kč za rok studia pro jednoho účastníka.

 • Při včasném přihlášení do 21. dubna 2019 zaplatí účastník sníženou cenu
  30 000 Kč za rok studia pro jednoho účastníka.
 • Včasným přihlášením se rozumí odevzdání elektronické přihlášky a zaslání všech dalších dokumentů (životopisy a motivační esej).
 • Cena zahrnuje ubytování a stravování při vícedenních setkáních v srpnu a únoru. V ceně není zahrnuta zahraniční exkurze, která je nepovinnou součástí programu.

Platba je rozdělena do dvou splátek

do 30. 6. 2019

 • 33 000 Kč za jednoho účastníka
 • 66 000 Kč za školu

do 30. 6. 2020

 • 33 000 Kč za jednoho účastníka
 • 66 000 Kč za školu

Platba snížené ceny za včasné přihlášení

do 30. 6. 2019

do 30. 6. 2020

 • 30 000 Kč za jednoho účastníka
 • 60 000 Kč za školu
 • 30 000 Kč za jednoho účastníka
 • 60 000 Kč za školu

Jiné rozložení splátek (např. do tří kalendářních let) je možné domluvit a posoudit individuálně.

Program Ředitel naživo usiluje o maximální kvalitu a zároveň je v intenzivní vývojové fázi, takže reálné náklady za celý program jsou 150 000 Kč za účastníka na jeden rok. Realizaci programu v tuto chvíli podporují finanční partneři projektu tak, aby byl program cenově dostupný.

Účastníci, kteří se zapojí do programu v pilotním ročníku, získávají příležitost podílet se na vzniku programu a získat špičkovou kvalitu za dotovanou cenu.

Dotovaná cena programu je určená pro veřejné školy, v případě, že se o dotovanou cenu uchází soukromá škola, je potřeba k přihlášce připojit zdůvodnění, proč by měla být do programu zařazena a využívat podporu finančních partnerů projektu.

Často kladené dotazy

Proč program stojí tolik peněz?

Cena je dána dlouhodobostí programu, jeho intenzitou, provázaností se školní praxí a nabídkou individuální podpory. Dlouhodobé studie ukazují, že takto nastavený model vzdělávání je nejefektivnější a zajistí největší dopad na učení dětí ve škole, proto se vyplatí do něj investovat.

Skutečná výše nákladů na jednoho účastníka za jeden rok je 150 000 Kč. Taková částka je pro běžné školy za současných podmínek příliš vysoká, proto zbývající náklady budeme účastníkům hradit formou stipendia z filantropických zdrojů.

Lze platbu za program rozdělit do splátek?

Standardně je platba za program rozdělena do dvou splátek, jiné rozložení splátek (např. do tří kalendářních let) je možné domluvit a posoudit individuálně.

Kdo nám může pomoci s financováním programu?

Program není akreditovaný, proces akreditace dokončíme v průběhu pilotního programu. V současné době tedy není možné jeho financování ze šablon nebo prostředků ONIV. O pomoc s financováním programu zkuste požádat vašeho zřizovatele, který může přispět z rozpočtu města (obce).

Obrátit se můžete také na realizační tým vašeho Místního akčního plánu, který by mohl přispět v rámci podpory dalšího rozvoje pedagogických pracovníků.

V obou případech záleží na prioritách a možnostech rozpočtu. Pro jednání Vám poskytneme materiály a případně i další podporu. Domluvit se můžeme také na některém z informačních setkání.

Jsem maximálně vytížen/a prací ve škole. Není program příliš časově a kapacitně náročný?

Programu budete muset věnovat čas, zároveň by Vám měl v práci pomáhat už od prvních setkání. Zaměřuje se totiž na aktuální praktické výzvy, které ve spojitosti s pedagogickým řízením školy řešíte.

Časový harmonogram společných setkávání (vzdělávacích bloků) je nastavený tak, aby pokud možno co nejméně zasahoval do chodu školního roku. Společná setkávání jsou také jediná pevně stanovená data. Termíny v ostatních částech programu (praxe, individuální podpora, svépomocné skupiny) si účastníci nastaví po vzájemné dohodě podle svých potřeb.

Veškeré pevně dané termíny (na první rok programu) budete znát již před přihlášením do programu.

Proč se mají programu účastnit dva lidé ze školy?

Věříme v hodnotu spolupráce a kulturu otevřenosti. Ve výuce, v přípravě na výuku i ve vedení školy. Společně to jde zkrátka lépe.

Mohu se jakožto ředitel účastnit programu bez svého zástupce/učitele?

Ne. Podmínkou přijetí do programu je přihlášení ředitele a zástupce. V odůvodněných případech se místo zástupce může zúčastnit jiný člen týmu, který se zabývá kvalitou výuky ve škole.

Může se místo ředitele účastnit někdo jiný ze školy?

Ne. Účast ředitele školy je podmínkou. Ze zkušeností našich ředitelů, ze zahraniční zkušenosti a z empirických zdrojů vyplývá, že za pedagogický rozvoj školy musí zodpovídat právě ředitel, aby byl dopad na kvalitu výuky co nejvyšší.

Jak bychom se měli ve škole rozhodnout, kdo se programu zúčastní s ředitelem?

Jelikož je program zaměřený na pedagogický leadership, a nikoliv na provozní agendu školy, doporučujeme, aby se s ředitelem programu účastnil buď zástupce, nebo učitel zodpovědný za rozvoj kvality výuky.

Je program akreditovaný?

Program není akreditovaný, proces akreditace DVPP dokončíme v průběhu pilotního programu. V současné době tedy není možné jeho financování ze šablon nebo prostředků ONIV.

Máte-li další dotazy, napište nám.