Vize programu

Chceme ředitele, kteří trvale zařizují, že se v jejich škole každé dítě učí naplno
a s radostí.

1. VIZE ŠKOLY

Získává ostatní pro vizi školy, v jejímž centru je dítě, jeho učení a rozvoj.

2. SPOLEČENSTVÍ

Buduje učící se společenství naplňující vizi školy.

3. DOPAD

Neustále sleduje dopad výuky na učení a spokojenost dětí.

Pro koho je určen

Ředitel naživo je dvouletý akreditovaný vzdělávací program pro dvojice/trojice z vedení škol.
Je určen pro ředitele základních a středních škol a jejich zástupce, kteří mají motivaci pracovat na tom, aby se děti v jejich školách učily naplno a s radostí a chtějí své zkušenosti sdílet.

V čem je výjimečný

Je zaměřený zejména na pedagogický leadership, kulturu neustálého profesního učení a sledování dopadu výuky na učení žáků.

Programem prochází společně ředitel
a zástupce/zástupci, v průběhu programu spolupracují a učí se, jak posouvat svou školu kupředu.

Programu se účastní základní i střední školy bez ohledu na region, velikost školy, či délku praxe ředitele nebo zástupce. Věříme, že různorodost obohacuje.

O dalších přínosech a vlivu programu na život školy si přečtěte v Evaluační zprávě z posledního ročníku.

Co si odnesete

Zažijete sdílení v bezpečné komunitě

Už na to nebudete sami. Získáte bezpečný prostor pro sdílení, podporu a výměnu praktických zkušeností ve skupině lidí, kterým jde o stejnou věc. Budete se setkávat i v menších svépomocných skupinách
s lidmi, kteří ve svých školách řeší podobná témata jako vy. Naučíte se využívat možností, které nabízí vzájemná spolupráce.

Inspirujete se od špičkových lektorů a škol

Naučíte se hledat inspiraci. Dáme vám
k tomu plno příležitostí. Vyjedete na stáže ke zkušeným ředitelům přímo
do jejich škol.

Rozvinete v sobě pedagogického lídra

Povedete lidi na cestě k vizi školy, jejímž centrem jsou všechny děti, jejich učení
a rozvoj. Ve vzdělávacích blocích pod vedením zkušených průvodců projdete témata s přesahem do každodenní praxe. Budete se zabývat kvalitou výuky, kulturou školy, pracovat s motivací lidí ve svém týmu. Ve všech částech programu budete pravidelně reflektovat svou práci, aktivně diskutovat, trénovat a propojovat svoje zkušenosti s teorií. Budete pracovat
s hodnocením, které vás posune. Ušijete si
na sebe svoji profesní výzvu, která vás udrží
na cestě k vaší vizi.

Získáte cílenou individuální podporu

Zvolíte si koučovací nebo mentorskou podporu podle vašich potřeb. Sami si vyberete, na čem budete pracovat. Nabyté zkušenosti a dovednosti budete prakticky používat ve škole.

Naučíte se budovat kulturu podporující učení

Získáte představu, jak vytvářet a podporovat kulturu školy podporující učení, která je zásadní podmínkou pro změnu a dosahování společných cílů. Posílíte dovednosti, které pomáhají motivaci, spolupráci a vzájemné komunikaci. Využijete je k tomu, aby se vaše škola stávala dynamicky se učící organizací. V takové organizaci všichni členové týmu rozumí své roli a odpovědnosti a dostávají podporu pro dosahování nových profesních cílů.

Zažijete 300 hodin programu

Program bude trvat dva roky od srpna 2024 do června 2026. První setkání účastníků nového běhu se uskuteční ve dnech 22. - 24. srpna 2024 mimo Prahu.

Vzdělávací bloky
182 hodin

  • celkem 15 dní jednodenních nebo dvoudenních setkání v Praze (pátek, sobota)

  • 4 třídenní setkání mimo Prahu

  • individuální práce ve vlastní škole

Praxe
48 - 80 hodin

  • 3 skupinové jednodenní exkurze
    do inspirativních škol a firem, které si vyberete ze širší nabídky

  • 2 dvoudenní stáže u zkušených ředitelů

Individuální podpora
22 hodin

  • pro každou školu 22 hodin podpory od kouče nebo mentora

Svépomocné skupiny
28 hodin

  • několik setkání v menších skupinách organizovaných podle možností účastníků

Zkušenosti absolventů

„Díky možnosti práce ve dvojici jsme mohli plánovat efektivně a s podporou průvodců. Program nám umožnil přemýšlet jinak o vedení školy a o možnostech našeho pedagogického týmu.“

Ondřej Lněnička a Iva Šagátová
ředitel a zástupkyně ZŠ profesora Švejcara, Praha 12

„Tvoříme prostředí, kde žáci a učitelé zažívají úspěch a mají chuť se neustále zlepšovat. Program Ředitel naživo nám k tomu pomáhá.“

Miroslav Ferkl a Vojtěch Krakowitzer
ředitel a zástupce ZŠ Kutnohorská, Praha 10

„Společně jsme vykročili na dlouhou cestu, na které se vzájemně učíme, sdílíme, objevujeme a neustále si klademe zvídavé otázky. Program Ředitel naživo nám usnadňuje cestu tím správným směrem.“

Jana Hančová a Mariana Pavlová
ředitelka a zástupkyně ZŠ a MŠ Třebotov

Jak se přihlásit

Přihlašování do letošního běhu probíhalo od 15. února do 5. dubna 2024.
Další možnost účasti bude za rok.

Základním kritériem přijetí do programu je společná motivace dvojice/trojice z vedení školy a chuť zlepšovat ve škole práci s dětmi. Není proto rozhodující délka praxe ředitele a zástupce, ani to, kde se škola na cestě k vizi a cílům nachází.

Přijímání do programu má dvě kola. V prvním kole vybíráme školy na základě zaslaných dokumentů, posuzujeme přihlášku, pracovní životopisy a společné zamyšlení. Ve druhém kole se setkáváme osobně, seznamujeme se s konkrétní situací ve škole a s plány do budoucna.

Máte zájem o více informací o podmínkách přihlášení do programu? Neváhejte nás kontaktovat.

Cena

Díky našim velkorysým dárcům podpoříme účastníky a účastnice programu formou stipendia. Reálné náklady na osobu/rok jsou 170 000 Kč.

Díky tomuto stipendiu bude cena pro účastníky běhu, který začíná v roce 2024, 39 000,- osoba/rok (v přepočtu cca 230 Kč na osobu za 1 hodinu programu).

Pro přihlášené do dřívějšího termínu, konkrétně do 8. 3. 2024, nabízíme sníženou cenu 35 000,- za osobu/rok.

Program je určen především pro veřejné a církevní školy. Jste-li soukromá škola, prosíme, kontaktujte nás. Rádi vám předáme bližší informace k podmínkám přihlášení a účasti v programu.

Odebírejte novinky

Buďte v obraze a sledujte co se chystá, co se událo i kde se společně můžeme potkat. Ať vám nic důležitého neunikne.

Kdo programem provází

Vít Beran

Vít řediteluje již 29 let (ZŠ Táborská a od roku 2007 ZŠ Kunratice). Dlouhodobě působí v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Koučovací výcvik absolvoval v Koučink akademii. Je lektorem vzdělávacích kurzů a člen školských poradních orgánů.

Jitka Kmentová

Jitka je ředitelkou pražského čtyřletého Gymnázia Na Zatlance. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání těch, které zajímá budování školy, kde je dobře učitelům i žákům a kde se od sebe se všichni učí. Působí jako koučka, mentorka a lektorka.

Karel Derfl

Karel se stal učitelem již v 19 letech a posledních 24 let působí v roli ředitele ZŠ a MŠ Chraštice. Je jedním z lídrů networku spolupracujících škol Trvalá obnova školy (TOŠ) a má mnohaleté zkušenosti s vedením skautského oddílu.

Hana Košťálová

Hana je aprobovaná učitelka češtiny a pedagogiky. Patnáct let pracovala jako národní koordinátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), od roku 2010 je programovou ředitelkou projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Často kladené dotazy

Proč program stojí tolik peněz?

Cena je dána dlouhodobostí programu, jeho intenzitou, provázaností se školní praxí a nabídkou individuální podpory. Dlouhodobé studie ukazují, že takto nastavený model vzdělávání je nejefektivnější a zajistí největší dopad na učení dětí ve škole, proto se vyplatí do něj investovat.

Skutečná výše nákladů na jednoho účastníka za jeden rok je 170 000 Kč. Taková částka je pro běžné školy za současných podmínek příliš vysoká, proto zbývající náklady budeme účastníkům hradit formou stipendia z filantropických zdrojů.

Lze platbu za program rozdělit do splátek?

Standardně je platba za program rozdělena do dvou splátek, jiné rozložení splátek (např. do tří kalendářních let) je možné domluvit a posoudit individuálně.

Jsem maximálně vytížen/a prací ve škole. Není program příliš časově a kapacitně náročný?

Programu budete muset věnovat čas, zároveň by Vám měl v práci pomáhat už od prvních setkání. Zaměřuje se totiž na aktuální praktické výzvy, které ve spojitosti s pedagogickým řízením školy řešíte.

Časový harmonogram společných setkávání (vzdělávacích bloků) je nastavený tak, aby pokud možno co nejméně zasahoval do chodu školního roku. Společná setkávání jsou také jediná pevně stanovená data. Termíny v ostatních částech programu (praxe, individuální podpora, svépomocné skupiny) si účastníci nastaví po vzájemné dohodě podle svých potřeb.

Veškeré pevně dané termíny (na první rok programu) budete znát již před přihlášením do programu.

Proč se mají programu účastnit dva lidé ze školy?

Věříme v hodnotu spolupráce a kulturu otevřenosti. Ve výuce, v přípravě na výuku i ve vedení školy. Společně to jde zkrátka lépe.

Mohu se jakožto ředitel účastnit programu bez svého zástupce/učitele?

Ne. Podmínkou přijetí do programu je přihlášení ředitele a zástupce. V odůvodněných případech se místo zástupce může zúčastnit jiný člen týmu, který se zabývá kvalitou výuky ve škole.

Může se místo ředitele účastnit někdo jiný ze školy?

Ne. Účast ředitele školy je podmínkou. Ze zkušeností našich ředitelů, ze zahraniční zkušenosti a z empirických zdrojů vyplývá, že za pedagogický rozvoj školy musí zodpovídat právě ředitel, aby byl dopad na kvalitu výuky co nejvyšší.

Jak bychom se měli ve škole rozhodnout, kdo se programu zúčastní s ředitelem?

Jelikož je program zaměřený na pedagogický leadership, a nikoliv na provozní agendu školy, doporučujeme, aby se s ředitelem programu účastnil buď zástupce, nebo učitel zodpovědný za rozvoj kvality výuky.