Naučte se prakticky, jak posouvat svou školu kupředu.
Díky inspiraci od špičkových lektorů a škol, individuální podpoře
a sdílení v komunitě lidí, kteří vám rozumějí.

Co

Ředitel naživo je dvouletý vzdělávací program pro lidi ve vedení škol v rozsahu 350 hodin. V srpnu 2019 jsme zahájili první pilotní ročník programu.

Pro koho

Programem prochází společně ředitel a zástupce. V odůvodněných případech se místo zástupce může zúčastnit jiný člen týmu, který se zabývá kvalitou výuky ve škole.

Pro dvojice, které mají motivaci pracovat na tom, aby se děti v jejich školách učily naplno a s radostí, a chtějí sdílet své zkušenosti.

Do programu se mohou hlásit základní i střední školy bez ohledu na region, velikost školy, či délku praxe ředitele nebo zástupce. Věříme, že různorodost obohacuje.

Od koho

Program Ředitel naživo realizuje Učitel naživo, z. ú. ve spolupráci s širokou skupinou expertů, škol i dalších partnerů.

Vize programu

Chceme ředitele, kteří trvale zařizují, že se v jejich škole každé dítě učí naplno a s radostí.

1. VIZE ŠKOLY
Získává ostatní pro vizi školy, v jejímž centru je dítě, jeho učení a rozvoj.

3. PROSTOR A PODMÍNKY
Vytváří prostor a zajišťuje podporu pro naplňování vize školy.

2. SPOLEČENSTVÍ
Buduje otevřené a učící se společenství.

4. DOPAD
Neustále sleduje dopad na děti a jejich učení.

Zažijete 350 hodin programu

Program bude trvat dva roky od srpna 2020 do června 2022.

Vzdělávací bloky
184 hodin

Pod vedením zkušených průvodců projdete společná témata s přesahem do každodenní praxe. Setkání budou zaměřená na potřeby vedení školy. Budete se zabývat vizí a kulturou školy a kvalitou výuky. Budete pravidelně reflektovat svou práci, aktivně diskutovat, trénovat a propojovat svoje zkušenosti s teorií.

 • 6 jednodenních setkání v Praze

 • 4 dvoudenní setkání v Praze

 • 4 třídenní setkání mimo Prahu
  (zajistíme ubytování a stravování)

 • Průvodci programem

Praxe
104 hodin

Naučíte se hledat inspiraci. Dáme vám k tomu plno příležitostí. V rámci exkurzí poznáte inspirativní školy a firmy. Vyjedete na stáže ke zkušeným ředitelům přímo do jejich škol. Budete mít výhodné podmínky pro účast na zahraniční exkurzi.

 • 5 skupinových jednodenních exkurzí

 • 3 dvoudenní stáže

 • vždy výběr ze širší nabídky

 • volitelná 5denní zahraniční exkurze

 • Partneři pro realizaci praxí

Individuální podpora
22 hodin

Dostanete vnímavého kouče nebo mentora z řad zkušených ředitelů. Podle toho, co se vám bude více hodit. S ním budete moct rozvíjet radosti nebo řešit výzvy, kterým ve škole a životě čelíte. Můžete využít služeb facilitátora, který vás provede se specifickou výzvou, kterou v rámci školy řešíte.

 • 12 hodin s poradcem, mentorem nebo koučem

 • 10 hodin facilitátora nebo lektora

Svépomocné skupiny
40 hodin

Budete se setkávat v menších facilitovaných skupinách s lidmi, kteří ve svých školách řeší podobná témata jako vy (peer-to-peer podpora). Naučíte se využívat možností, které nabízí vzájemná spolupráce.

 • kratší nebo delší setkání více lidí
  (podle potřeb a možností účastníků)

Co si odnesete

Rozvinete v sobě pedagogického leadera

Budete umět pracovat s motivací lidí v týmu a spoluvytvářet s nimi školu, jejímž centrem jsou všechny děti, jejich učení
a rozvoj. Povedete lidi na cestě k této vizi.

Zažijete sdílení v komunitě lidí, kteří vám rozumějí

Bezpečný prostor pro sdílení a podporu ve skupině lidí, kterým jde o stejnou věc. Výměna praktických zkušeností a sdílení řešení složitých situací. Už na to nebudete sami.

Získáte cílenou individuální podporu

Koučovací a mentorská podpora podle vašich potřeb. Sami si vyberete, na čem budete pracovat. Nabyté zkušenosti
a dovednosti budete prakticky používat ve škole.

Absolvujete akreditovaný program

Celý program je akreditovaný v režimu DVPP. Při dodržení podmínek absolvování obdržíte certifikát.

Budete pracovat s hodnocením, které vás posune

Naučíte se účinně využívat sebehodnocení a pravidelné zpětné vazby od lektorů, kolegů a dětí. Ušijete si na sebe svoji profesní výzvu, která vás udrží na cestě.

Inspirujete se od špičkových lektorů a škol

Zkušení lektoři prověření praxí. Cílené stáže a exkurze do škol a firem, které vám rozšíří obzory. Světové know-how a možnost zahraniční exkurze.

Podmínky přijetí

Přijímací proces

Celým programem prochází společně dvoučlenný tým z jedné školy, ideálně ředitel a zástupce. Základním kritériem přijetí do programu je motivace a chuť zlepšovat ve škole práci s dětmi.

1. kolo

V prvním kole bychom rádi získali základní informace o vás a vaší škole. Pošlete nám proto, prosím, elektronickou přihlášku, životopisy a společnou motivační esej. Na základě zaslaných dokumentů provedeme výběr a postupující pozveme do druhého kola přijímacího řízení.

2. kolo

Ve druhé části se setkáme osobně, budeme mluvit o vaší práci ve škole a seznámíme vás i s některými dalšími uchazeči.

Do ročníku 2020/2022 plánujeme z kapacitních důvodů přijmout 13 škol.

Podmínky absolvování

Podmínkou úspěšného absolvování programu je účast na společných setkáních a praxích (exkurze, stáže), aktivní práce ve svépomocných skupinách a průběžná práce na profesních výzvách.

Timeline

27. listopadu 2019
Zahájení přihlašování

11. prosince 2019
První informační schůzka pro zájemce

31. prosince 2019
Zvýhodněná cena při odevzdání kompletní přihlášky do tohoto termínu (vyplňte elektronickou přihlášku, pošlete životopisy a motivační esej)

8. ledna 2020
Druhá informační schůzka pro zájemce

19. ledna 2020
Ukončení přijímání přihlášek (vyplňte elektronickou přihlášku, pošlete životopisy a motivační esej)

20. února 2020
Rozhodnutí o postupu do 2. kola (osobní setkání)

2. březen až 27. březen 2020
Průběh 2. kola

15. dubna 2020
Rozhodnutí o přijetí do programu

Cena programu

Veřejná škola

 • 1 rok studia / 1 účastník – 33 000 Kč
 • 1 rok studia / 1 účastník (včasné přihlášení) – 30 000 Kč

 • 1. splátka / 1 účastník do 30. 6. 2020 – 33 000Kč / 30 000 Kč

 • 2. splátka / 1 účastník do 30. 6. 2021 – 33 000Kč / 30 000 Kč

Soukromá škola

 • 1 rok studia / 1 účastník – 53 000 Kč
 • 1 rok studia / 1 účastník (včasné přihlášení) – 50 000 Kč

 • 1. splátka / 1 účastník do 30. 6. 2020 – 53 000Kč / 50 000 Kč

 • 2. splátka / 1 účastník do 30. 6. 2021 – 53 000Kč / 50 000 Kč

 • Včasným přihlášením se rozumí odevzdání elektronické přihlášky a zaslání všech dalších dokumentů (životopisy a motivační esej) do 31. prosince 2019.
 • Cena zahrnuje ubytování a stravování při vícedenních setkáních. V ceně není zahrnuta zahraniční exkurze, která je nepovinnou součástí programu.
 • Program Ředitel naživo usiluje o maximální kvalitu a zároveň je v intenzivní vývojové fázi, takže reálné náklady za celý program jsou 150 000 Kč za účastníka na jeden rok. Realizaci programu v tuto chvíli podporují finanční partneři projektu tak, aby byl program cenově dostupný.

Často kladené dotazy

Proč program stojí tolik peněz?

Cena je dána dlouhodobostí programu, jeho intenzitou, provázaností se školní praxí a nabídkou individuální podpory. Dlouhodobé studie ukazují, že takto nastavený model vzdělávání je nejefektivnější a zajistí největší dopad na učení dětí ve škole, proto se vyplatí do něj investovat.

Skutečná výše nákladů na jednoho účastníka za jeden rok je 150 000 Kč. Taková částka je pro běžné školy za současných podmínek příliš vysoká, proto zbývající náklady budeme účastníkům hradit formou stipendia z filantropických zdrojů.

Lze platbu za program rozdělit do splátek?

Standardně je platba za program rozdělena do dvou splátek, jiné rozložení splátek (např. do tří kalendářních let) je možné domluvit a posoudit individuálně.

Kdo nám může pomoci s financováním programu?

Program je akreditovaný, možné je jeho financování z prostředků ONIV. O pomoc s financováním programu zkuste požádat vašeho zřizovatele, který může přispět z rozpočtu města (obce).

Obrátit se můžete také na realizační tým vašeho Místního akčního plánu, který by mohl přispět v rámci podpory dalšího rozvoje pedagogických pracovníků.

V obou případech záleží na prioritách a možnostech rozpočtu. Pro jednání Vám poskytneme materiály a případně i další podporu.

Jsem maximálně vytížen/a prací ve škole. Není program příliš časově a kapacitně náročný?

Programu budete muset věnovat čas, zároveň by Vám měl v práci pomáhat už od prvních setkání. Zaměřuje se totiž na aktuální praktické výzvy, které ve spojitosti s pedagogickým řízením školy řešíte.

Časový harmonogram společných setkávání (vzdělávacích bloků) je nastavený tak, aby pokud možno co nejméně zasahoval do chodu školního roku. Společná setkávání jsou také jediná pevně stanovená data. Termíny v ostatních částech programu (praxe, individuální podpora, svépomocné skupiny) si účastníci nastaví po vzájemné dohodě podle svých potřeb.

Veškeré pevně dané termíny (na první rok programu) budete znát již před přihlášením do programu.

Proč se mají programu účastnit dva lidé ze školy?

Věříme v hodnotu spolupráce a kulturu otevřenosti. Ve výuce, v přípravě na výuku i ve vedení školy. Společně to jde zkrátka lépe.

Mohu se jakožto ředitel účastnit programu bez svého zástupce/učitele?

Ne. Podmínkou přijetí do programu je přihlášení ředitele a zástupce. V odůvodněných případech se místo zástupce může zúčastnit jiný člen týmu, který se zabývá kvalitou výuky ve škole.

Může se místo ředitele účastnit někdo jiný ze školy?

Ne. Účast ředitele školy je podmínkou. Ze zkušeností našich ředitelů, ze zahraniční zkušenosti a z empirických zdrojů vyplývá, že za pedagogický rozvoj školy musí zodpovídat právě ředitel, aby byl dopad na kvalitu výuky co nejvyšší.

Jak bychom se měli ve škole rozhodnout, kdo se programu zúčastní s ředitelem?

Jelikož je program zaměřený na pedagogický leadership, a nikoliv na provozní agendu školy, doporučujeme, aby se s ředitelem programu účastnil buď zástupce, nebo učitel zodpovědný za rozvoj kvality výuky.

Máte-li další dotazy, napište nám.