Lektorský tým

Karel Derfl

průvodce

Karel se stal učitelem ve svých 19 letech a jako ředitel působí již 20 let na ZŠ a MŠ Chraštice, kde stále hledá cesty, jak zdokonalovat svou práci ve vztahu k učení dětí.

V Chrašticích dříve působil také jako místostarosta. Dále je předsedou sítě škol Trvalá obnova školy.

Hana Košťálová

průvodkyně

Hana je původem učitelka češtiny a pedagogiky. Od roku 1997 koordinovala v ČR mezinárodní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), díky němuž pronikla do vzdělávání v ČR i v zahraničí.

Řadu let byla programovou ředitelkou projektu Pomáháme školám k úspěchu spolupracujícího s veřejnými základními školami.

Vít Beran

lektor

Vít je ředitelem ZŠ Kunratice v Praze, školy s bohatými zkušenostmi s párovou – tandemovou – výukou a systematickým rozvojem začínajících učitelů.

Začínající učitelé společně se zkušenými zde společně plánují, vedou i vyhodnocují dopady výuky na učení žáků. Hodnotu spolupráce vidí Vít kromě výuky i ve spoluvedení školy dohromady se svými dvěma zástupkyněmi.

Petr Albrecht

lektor

Petr pracoval jako učitel dějepisu, českého jazyka a literatury na základní škole a na několika gymnáziích v Příbrami a v Praze, kde působil i jako zástupce ředitele a ředitel.

V průběhu své kariéry stál u programů Čtením a psaním ke kritickému myšlení a Facing History and Ourselves, jehož českou verzi lektoruje. Dlouhodobě působil v projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Ondřej Neumajer

lektor

Ondřej je původně učitelem na základní škole. V současnosti se věnuje šíření a propojování vzdělávacích inovací na
řadě úrovní od nevládního sektoru, přes akademický až po ministerstvo školství či NÚV.

Systémový a koncepční přístup ke vzdělávání aplikoval například při vedení týmu sestavujícího Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020. V Řediteli naživo se podílí na rozvoji systémové koncepce programu.

Vladislava Bednářová

lektorka
& mentorka

Vladislava po ukončení pedagogické fakulty učila na prvním stupni základní školy, 20 let je ředitelkou ZŠ Huslenky.

Její profesní dráhu v devadesátých letech ovlivnila waldorfská pedagogika. Společně s kolegy se věnovala konstruktivistické pedagogice a intenzivně Hejného matematice, v současné době je její lektorkou pro mateřské a základní školy.

Pavlína Seidlerová

mentorka
& koučka

Pavlína působí v Učiteli naživo a v Řediteli naživo jakožto mentorka, jejímž úkolem je potkávat se s klíčovými lidmi v programech a pracovat s nimi. Má za sebou řadu let praxe v učitelství a roky v roli zástupkyně ředitele i samotné ředitelky.

Absolvovala například kurzy kritického myšlení, typologie MBTI nebo kurz práce s využitím transakční analýzy ve vzdělávání, vedený Gillesem Barrowsem.

Podpůrný tým

Libor Pospíšil

koordinátor programu

Libor má zkušenosti s prací ve velkých korporátních firmách, start-upech, státních institucích i neziskových organizacích, kterým jako konzultant radí, jak na firemní kulturu.

Donedávna vedl sedmdesátičlenný skautský oddíl a nyní je manažersky zodpovědný za přípravnou fázi a dlouhodobou koordinaci programu Ředitel naživo.

Zuzana Bukovská

provoz programu

Zuzana učila na základní a střední škole. Během dalších 8 let získala zkušenosti s ředitelováním nejdříve na menší a později i větší základní škole ve středních Čechách.

Absolvovala programy zaměřené na budování kapacit, koučování a inovace ve výuce a 8 let byla místostarostkou malé obce.

Martin Kozel

spoluředitel organizace Učitel naživo

Martin je spoluředitelem organizace Učitel naživo. Stál u zrodu projektů na podporu učitelů v Nadaci Depositum Bonum, jako například H-mat nebo Elixír do škol, a řediteloval občanskému sdružení Jules and Jim.

V Řediteli naživo je přítomen u celého procesu rozvoje koncepce a kurikula programu.

Jan Straka

spoluředitel organizace Učitel naživo

Honza získal bakalářský titul z politických věd na Harvardu, 2 roky pracoval pro think-tank IDEA, kde spolupracoval s Janem Švejnarem a Danielem Münichem na studiích o vzdělávání, 4 roky učil středoškoláky na Letní akademii Discover a v Nadaci Depositum Bonum stál u zrodu projektů na podporu učitelů.

V Řediteli naživo se podílí na strategické koncepci programu.

Lenka Štěpánová

analytička

Lenka dříve vedla spolek středoškoláků, Českou středoškolskou unii. V současnosti je členkou odborné rady Nadačního fondu Eduzměna a v Učiteli naživo se věnuje koncepci ředitelského programu a strategii organizace.

V obou případech je zodpovědná za analytickou část práce týmů se zaměřením na zahraniční zdroje pedagogického výzkumu a studie zabývající se vzděláváním.

Expertní rada

Expertní rada je hlavním poradním orgánem realizačního týmu Ředitele naživo.

Jejími členy jsou přední osobnosti českého vzdělávání z řad zkušených ředitelů škol, lidí z nevládních organizací, zabývajících se vzděláváním, a odborníků z akademické sféry. Během přípravného období se rada spolupodílela na tvorbě koncepce programu a poskytovala inspiraci a zpětnou vazbu realizačnímu týmu.

Po ukončení přípravných prací se budou členové scházet dvakrát ročně. Těžištěm jejich práce bude hledání cest k šíření programu a jeho propojení s veřejným vzdělávacím systémem.

Vladislava Bednářová
ředitelka ZŠ Huslenky

Vít Beran
Ředitel ZŠ Kunratice

Petr Daniš
Ředitel sdružení Tereza

Karel Derfl
ředitel ZŠ Chraštice, Trvalá obnova školy

Miroslav Hřebecký
programový ředitel, EDUin

Jindřich Kitzberger
ředitel pro pedagogiku a vzdělávání, Duhovka Group

Jitka Kmentová
ředitelka, Gymnázium Na Zatlance

Jan Korda
ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí

Milan Kotík
bývalý výkonný ředitel AISIS

Ondřej Neumajer
expert a konzultant ve vzdělávání
Učitel naživo

Petra Skalická
expert pro strategický rozvoj a metodickou podporu – Člověk v tísni

Vladimír Srb
vedoucí vzdělávacího programu Nadace ČS

Břetislav Svozil
ředitel ZŠ Labyrinth

Jana Stejskalová
koordinátorka projektů a rozvojových aktivit,
JOB - spolek pro inovace