Lektorský tým

Karel Derfl

průvodce

Karel se stal učitelem ve svých 19 letech a jako ředitel působí již 20 let na ZŠ a MŠ Chraštice, kde stále hledá cesty, jak zdokonalovat svou práci ve vztahu k učení dětí.

V Chrašticích dříve působil také jako místostarosta. Dále je předsedou sítě škol Trvalá obnova školy.

Hana Košťálová

průvodkyně

Hana je původem učitelka češtiny a pedagogiky. Od roku 1997 koordinovala v ČR mezinárodní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), díky němuž pronikla do vzdělávání v ČR i v zahraničí.

Řadu let byla programovou ředitelkou projektu Pomáháme školám k úspěchu spolupracujícího s veřejnými základními školami.

Vít Beran

průvodce

Vít je ředitelem ZŠ Kunratice v Praze, školy s bohatými zkušenostmi s párovou – tandemovou – výukou a systematickým rozvojem začínajících učitelů.

Začínající učitelé společně se zkušenými zde společně plánují, vedou i vyhodnocují dopady výuky na učení žáků. Hodnotu spolupráce vidí Vít kromě výuky i ve spoluvedení školy dohromady se svými dvěma zástupkyněmi.

Markéta Bajerová

průvodkyně

“Každý má chodit do školy rád”. Naplňování tohoto motta se věnuje Markéta po celou svou 25 letou pedagogickou praxi. Žáci se mohou zapojovat do života školy a rozvíjet svou osobnost především ve chvílích, kdy vnímají prostředí školy a lidi v ní jako výživné, podporující, inspirativní, bezpečné… Cílem je, aby těchto chvil bylo co nejvíce a trvaly co nejdéle :-)

Nyní je osmým rokem ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Záhoří, dále působí jako lektor, konzultant, mentor a nyní i kouč vedení škol. 15 let působí jako konzultant a lektor v projektu Minimalizace šikany.

Jana Štybnarová

průvodkyně

Vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako učitelka na základní škole. Později pracovala na MŠMT, kde řešila problematiku evaluace, a to i v rámci projektů OPVK Kvalita I a Kvalita II. Podílela se na vedení projektu Cesta ke kvalitě, který se zabýval tematikou autoevaluace škol. Zároveň působila jako poradkyně autoevaluace.

Absolvovala vzdělávání systemické supervize a koučování. Je lektorkou Kritického myšlení. V projektu Pomáháme školám k úspěchu pracovala jako pedagogická konzultantka v ZŠ Zdice, kde pečovala o rozvoj 37 pedagogů této školy. Od roku 2017 je pedagogickou konzultantkou v 8. ZŠ Most.

Hana Vellánová

průvodkyně

Hana prošla zkušeností zástupce ředitele, ředitele organizace pro vzdělávání pedagogů a posledních 18 let řídila ZŠ v Plané nad Lužnicí. Celou svojí pedagogickou kariéru věnovala snahám o proměnu škol v instituce vytvářející dobré podmínky pro učení dětí. Aktivně se podílela na rozvoji osobnostní a sociální výchovy.

Nyní se věnuje vzdělávání pedagogů, podpoře vedení škol jako konzultant. Dlouhodobě se podílí na činnosti Trvalé obnovy školy.

Petr Brichcín

průvodce

Petr je základní profesí psycholog, absolvoval ale i další obory. Jako učitel prošel různými prostředími. Vyučoval na 1. i 2. stupni ZŠ, různých typech SŠ a VOŠ, má zkušenost i z role ředitele.

Pedagogicky působil také na několika univerzitách, řadu let pracoval v Psychologickém ústavu AV ĆR. Více než 25 let se věnuje vzdělávání dospělých, diagnostice a rozvoji klíčových profesních dovedností.

Ondřej Neumajer

lektor

Ondřej je původně učitelem na základní škole. V současnosti se věnuje šíření a propojování vzdělávacích inovací na
řadě úrovní od nevládního sektoru, přes akademický až po ministerstvo školství či NÚV.

Systémový a koncepční přístup ke vzdělávání aplikoval například při vedení týmu sestavujícího Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020. V Řediteli naživo se podílí na rozvoji systémové koncepce programu.

Vladislava Bednářová

lektorka
& mentorka

Vladislava po ukončení pedagogické fakulty učila na prvním stupni základní školy, 20 let je ředitelkou ZŠ Huslenky.

Její profesní dráhu v devadesátých letech ovlivnila waldorfská pedagogika. Společně s kolegy se věnovala konstruktivistické pedagogice a intenzivně Hejného matematice, v současné době je její lektorkou pro mateřské a základní školy.

Pavlína Seidlerová

mentorka
& koučka

Pavlína působí v Učiteli naživo a v Řediteli naživo jakožto mentorka, jejímž úkolem je potkávat se s klíčovými lidmi v programech a pracovat s nimi. Má za sebou řadu let praxe v učitelství a roky v roli zástupkyně ředitele i samotné ředitelky.

Absolvovala například kurzy kritického myšlení, typologie MBTI nebo kurz práce s využitím transakční analýzy ve vzdělávání, vedený Gillesem Barrowsem.

Hana Krupanská

koučka

Hanka pracuje v Učiteli naživo jako vedoucí týmu komunity vzdělavatelů. Je certifikovaným koučem a mediátorem. Při koučování jí dělá radost pomáhat klientům objevovat a plně využívat jejich potenciál k naplnění jejich vizí, cílů a přání a podporovat je v jejich realizaci.

Kamila Šimůnková (Petrovská)

koučka

Lektorka, metodička, koučka. Zabývá se praktickým využítím koučovacích metod ve školství. Ve spolupráci s Centrem pro demokratické učení vede koučovací výcviky pro ředitele základních a středních škol. Učitele koučuje od roku 2010. Jejím dlouholetým tématem byla také metodická a lektorská podpora žákovských parlamentů. Nyní se kromě koučování věnuje tématu nevlastního rodičovství a knize Třetí rodič.

„U ředitelů a učitelů vidím, jak jim koučování přináší utřídění myšlenek, pocit úlevy, odvahu pro nová rozhodnutí, větší jasno do vztahů s kolegy a více energie pro práci. A to zase ujišťuje mě jako kouče, že tato metoda má ve školách smysl.“

Podpůrný tým

Libor Pospíšil

manažer programu

Libor má zkušenosti s prací ve velkých korporátních firmách, start-upech, státních institucích i neziskových organizacích, kterým jako konzultant radí, jak na firemní kulturu.

Donedávna vedl sedmdesátičlenný skautský oddíl a nyní je manažersky zodpovědný za přípravnou fázi a dlouhodobou koordinaci programu Ředitel naživo.

Zuzana Bukovská

koordinátorka provozu a organizace

Zuzana učila na základní a střední škole. Během dalších 8 let získala zkušenosti s ředitelováním nejdříve na menší a později i větší základní škole ve středních Čechách.

Absolvovala programy zaměřené na budování kapacit, koučování a inovace ve výuce a 8 let byla místostarostkou malé obce.

Klára Ondříčková

koordinátorka programu

Klára díky svým zkušenostem z různých neziskovek, které se věnují vzdělávání, moc dobře ví, jak důležité a náročné poslání vzdělávání je.

Rozhodla se věnovat vzdělávání nejen dobrovolnicky, ale i profesionálně a tak vytváří organizační zázemí účastníkům i odborníkům v programu Ředitel naživo.

Martin Kozel

spoluředitel organizace Učitel naživo

Martin je spoluředitelem organizace Učitel naživo. Stál u zrodu projektů na podporu učitelů v Nadaci Depositum Bonum, jako například H-mat nebo Elixír do škol, a řediteloval občanskému sdružení Jules and Jim.

V Řediteli naživo je přítomen u celého procesu rozvoje koncepce a kurikula programu.

Jan Straka

spoluředitel organizace Učitel naživo

Honza získal bakalářský titul z politických věd na Harvardu, 2 roky pracoval pro think-tank IDEA, kde spolupracoval s Janem Švejnarem a Danielem Münichem na studiích o vzdělávání, 4 roky učil středoškoláky na Letní akademii Discover a v Nadaci Depositum Bonum stál u zrodu projektů na podporu učitelů.

V Řediteli naživo se podílí na strategické koncepci programu.

Expertní rada

Expertní rada je hlavním poradním orgánem realizačního týmu Ředitele naživo.

Jejími členy jsou přední osobnosti českého vzdělávání z řad zkušených ředitelů škol, lidí z nevládních organizací, zabývajících se vzděláváním, a odborníků z akademické sféry. Během přípravného období se rada spolupodílela na tvorbě koncepce programu a poskytovala inspiraci a zpětnou vazbu realizačnímu týmu.

Po ukončení přípravných prací se budou členové scházet dvakrát ročně. Těžištěm jejich práce bude hledání cest k šíření programu a jeho propojení s veřejným vzdělávacím systémem.

Vladislava Bednářová
ředitelka ZŠ Huslenky

Vít Beran
Ředitel ZŠ Kunratice

Petr Daniš
Ředitel sdružení Tereza

Karel Derfl
ředitel ZŠ Chraštice, Trvalá obnova školy

Miroslav Hřebecký
programový ředitel, EDUin

Jindřich Kitzberger
ředitel pro pedagogiku a vzdělávání, Duhovka Group

Jitka Kmentová
ředitelka, Gymnázium Na Zatlance

Jan Korda
ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí

Milan Kotík
bývalý výkonný ředitel AISIS

Ondřej Neumajer
expert a konzultant ve vzdělávání
Učitel naživo

Petra Skalická
expert pro strategický rozvoj a metodickou podporu – Člověk v tísni

Vladimír Srb
vedoucí vzdělávacího programu Nadace ČS

Břetislav Svozil
ředitel ZŠ Labyrinth

Pavel Škramlík
ředitel SSZŠ Litvínov

Jana Stejskalová
koordinátorka projektů a rozvojových aktivit,
JOB - spolek pro inovace