Tým průvodců

Karel Derfl

Karel se stal učitelem již v 19 letech a posledních 24 let působí v roli ředitele ZŠ a MŠ Chraštice. Je jedním z lídrů networku spolupracujících škol Trvalá obnova školy (TOŠ) a má mnohaleté zkušenosti s vedením skautského oddílu.

Hana Košťálová

Hana je aprobovaná učitelka češtiny a pedagogiky. Patnáct let pracovala jako národní koordinátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), od roku 2010 je programovou ředitelkou projektu Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ).

Vít Beran

Vít řediteluje již 29 let (ZŠ Táborská a od roku 2007 ZŠ Kunratice). Dlouhodobě působí
v projektu Pomáháme školám
k úspěchu. Koučovací výcvik absolvoval v Koučink akademii.
Je lektorem vzdělávacích kurzů a člen školských poradních orgánů.

Zdeněk Dlabola

Zdeněk v roli mentora, lektora, konzultanta a také ředitele organizace JOB - spolek pro inovace podporuje celé pedagogické týmy při zavádění inovací do výuky a proměně kultury školy. Působil také
na pozici ředitele ZŠ.

Petr Brichcín

Petr se téměř 30 let věnuje vzdělávání dospělých, diagnostice a rozvoji klíčových profesních dovedností. Je jednatelem
v poradenské společnosti TCC. Vystudoval psychologii, zaměřuje se na personální řízení.

Markéta Bajerová

Markéta je ředitelkou ZŠ a MŠ Záhoří a lektorkou a konzultantkou v projektu Minimalizace šikany (Aisis). Odborně se zaměřuje na problematiku dětí s poruchami chování a diagnostiku klimatu třídních kolektivů.

Kamila Šimůnková

Kamila působí jako lektorka a koučka pro vedení ZŠ a SŠ. Vede výcviky v koučování pro učitele a ředitele. Je spoluautorkou metodiky a lektorkou pro vedení žákovských parlamentů (CEDU). Kromě vzdělávání se věnuje také podpoře nevlastních rodičů
v jejich roli.

Jitka Kmentová

Jitka je ředitelkou pražského čtyřletého Gymnázia Na Zatlance. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání těch, které zajímá budování školy, kde je dobře učitelům i žákům a kde se od sebe se všichni učí. Působí jako koučka, mentorka a lektorka.

Hana Vellánová

Hana posledních 18 let řídila ZŠ
v Plané nad Lužnicí a působila také jako ředitelka organizace
pro vzdělávání pedagogů. Působí v Trvalé obnově školy a
v odborné radě Eduzměny. Podporuje vedení škol jako konzultantka.

Jana Štybnarová

Jana je dlouholetou pedagogickou konzultantkou v projektu Pomáháme školám k úspěchu.
Na MŠMT spoluvedla projekt Cesta ke kvalitě zaměřený
na tématiku autoevaluace škol a je lektorkou Čtením a psaním
ke kritickému myšlení.

Organizační tým

Libor Pospíšil

Libor vede tým programu Ředitel naživo, je odpovědný za jeho fungování a rozvoj. Dlouhodobě se odborně věnuje marketingové komunikaci a budování zdravé organizační kultury. Je hrdým skautským vzdělavatelem, lektorem, vedoucím a kuchařem.

Zuzana Bukovská

Zuzana je koordinátorkou programu Ředitel naživo. Je zodpovědná za organizaci vzdělávacích setkání
s účastníky, společně s týmem průvodců programu připravuje jejich obsah.

Klára Ondříčková

Klára se v Řediteli naživo zabývá organizací a rozvojem ostatních částí programu, než jsou vzdělávací setkání. Pracovala jako konzultantka v Ekoškole. Je aktivní skautkou - od vedení vzdělávacích akcí až po členství
v Náčelnictvu skautské organizace.

Zuzana Šafránková

Zuzana je administrátorkou programu Ředitel naživo. Stará se
o technické zajištění vzdělávacích akcí programu a pečuje o individuální podporu účastníků programu.

Kristýna Sovinská

Kristýna v Řediteli naživo udržuje strategická partnerství s důležitými iniciativami a institucemi v českém vzdělávání. Má zkušenosti s vedením mateřské školy.

Expertní rada

Expertní rada je hlavním poradním orgánem realizačního týmu Ředitele naživo.

Jejími členy jsou přední osobnosti českého vzdělávání z řad zkušených ředitelů škol, lidí z nevládních organizací, zabývajících se vzděláváním, a odborníků z akademické sféry. Během přípravného období se rada spolupodílela na tvorbě koncepce programu a poskytovala inspiraci a zpětnou vazbu realizačnímu týmu.

Po ukončení přípravných prací se budou členové scházet dvakrát ročně. Těžištěm jejich práce bude hledání cest k šíření programu a jeho propojení s veřejným vzdělávacím systémem.

Vladislava Bednářová
ředitelka ZŠ Huslenky

Vít Beran
Ředitel ZŠ Kunratice

Petr Daniš
Ředitel sdružení Tereza

Karel Derfl
ředitel ZŠ Chraštice, Trvalá obnova školy

Miroslav Hřebecký
programový ředitel, EDUin

Jindřich Kitzberger
ředitel pro pedagogiku a vzdělávání, Duhovka Group

Jitka Kmentová
ředitelka, Gymnázium Na Zatlance

Jan Korda
ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí

Milan Kotík
bývalý výkonný ředitel AISIS

Ondřej Neumajer
expert a konzultant ve vzdělávání
Učitel naživo

Petra Skalická
expert pro strategický rozvoj a metodickou podporu – Člověk v tísni

Vladimír Srb
vedoucí vzdělávacího programu Nadace ČS

Břetislav Svozil
ředitel ZŠ Labyrinth

Pavel Škramlík
ředitel SSZŠ Litvínov

Jana Stejskalová
koordinátorka projektů a rozvojových aktivit,
JOB - spolek pro inovace