Tým průvodců

Karel Derfl

Karel se stal učitelem již v 19 letech a posledních 24 let působí v roli ředitele ZŠ a MŠ Chraštice. Je jedním z lídrů networku spolupracujících škol Trvalá obnova školy (TOŠ) a má mnohaleté zkušenosti s vedením skautského oddílu.

Hana Košťálová

Hana je aprobovaná učitelka češtiny a pedagogiky. Patnáct let pracovala jako národní koordinátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), od roku 2010 je programovou ředitelkou projektu Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ).

Vít Beran

Vít řediteluje již 29 let (ZŠ Táborská a od roku 2007 ZŠ Kunratice). Dlouhodobě působí
v projektu Pomáháme školám
k úspěchu. Koučovací výcvik absolvoval v Koučink akademii.
Je lektorem vzdělávacích kurzů a člen školských poradních orgánů.

Zdeněk Dlabola

Zdeněk v roli mentora, lektora, konzultanta a také ředitele organizace JOB - spolek pro inovace podporuje celé pedagogické týmy při zavádění inovací do výuky a proměně kultury školy. Působil také
na pozici ředitele ZŠ.

Petr Brichcín

Petr se téměř 30 let věnuje vzdělávání dospělých, diagnostice a rozvoji klíčových profesních dovedností. Je jednatelem
v poradenské společnosti TCC. Vystudoval psychologii, zaměřuje se na personální řízení.

Markéta Bajerová

Markéta je ředitelkou ZŠ a MŠ Záhoří a lektorkou a konzultantkou v projektu Minimalizace šikany (Aisis). Odborně se zaměřuje na problematiku dětí s poruchami chování a diagnostiku klimatu třídních kolektivů.

Kamila Šimůnková

Kamila působí jako lektorka a koučka pro vedení ZŠ a SŠ. Vede výcviky v koučování pro učitele a ředitele. Je spoluautorkou metodiky a lektorkou pro vedení žákovských parlamentů (CEDU). Kromě vzdělávání se věnuje také podpoře nevlastních rodičů
v jejich roli.

Jitka Kmentová

Jitka je ředitelkou pražského čtyřletého Gymnázia Na Zatlance. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání těch, které zajímá budování školy, kde je dobře učitelům i žákům a kde se od sebe se všichni učí. Působí jako koučka, mentorka a lektorka.

Hana Vellánová

Hana posledních 18 let řídila ZŠ
v Plané nad Lužnicí a působila také jako ředitelka organizace
pro vzdělávání pedagogů. Působí v Trvalé obnově školy a
v odborné radě Eduzměny. Podporuje vedení škol jako konzultantka.

Jana Štybnarová

Jana je dlouholetou pedagogickou konzultantkou v projektu Pomáháme školám k úspěchu.
Na MŠMT spoluvedla projekt Cesta ke kvalitě zaměřený
na tématiku autoevaluace škol a je lektorkou Čtením a psaním
ke kritickému myšlení.

Jiří Sehnal

Jiří je ředitelem Základní školy TGM ve Svitavách. Školy, kde se před lety rozhodli implantovat metodu Feuersteinova instrumentálního obohacování přímo do výuky. Sám trochu provokativně říká, že je z běžné devítileté školy, jakých jsou v naší zemi tisíce. A právě proto považuje zkušenosti jejich týmu za inspirativní.

Anna Pohanková

Anna pracovala mnoho let jako konzultantka, terapeutka, koučka a lektorka "měkkých dovedností". V Učiteli naživo tvořila vzdělávací a mentorský programu pro provázející učitele a nyní se věnuje rozvoji komunit. Mezi její oblíbená témata patří vedení lidí, sebepoznání, komunikace, mentoring a koučování.

Petr Karas

Petr působí ve školství 25 let, od roku 2014 je ředitelem Lauderových škol v Praze. Církevní, židovskou školu buduje jako komunitní, škola netradičně zahrnuje mateřskou a základní školu i gymnázium. Po absolvování programu Ředitel naživo je Petr jedním z lídrů komunity absolventů.

Iva Šagátová

Iva je zástupkyní ředitele na Základní škole profesora Švejcara v Praze – Modřanech, je hrdou absolventkou 1. ročníku programu Ředitel naživo. Má dlouhodobé zkušenosti ve vzdělávání dospělých, v současné době je jedním z lektorů kvalifikačního studia pro ředitele škol Lídr školy.

Organizační tým

Klára Ondříčková

Klára vede tým ředitelského programu. Zabývá se rozvojem programu, lidí i dalších aktivit organizace věnujících se vedení škol. Pracovala jako konzultantka v Ekoškole. Je aktivní skautkou - od vedení vzdělávacích akcí až po členství v Náčelnictvu skautské organizace.

Zuzana Bukovská

Zuzana je koordinátorkou programu Ředitel naživo. Je zodpovědná za organizaci vzdělávacích setkání
s účastníky, společně s týmem průvodců programu připravuje jejich obsah.

Ondřej Klímek

Ondřej se podílí na tom, aby klapal jak program Lídr školy, na kterém spolupracujeme s NPI. V Řediteli naživo se stará o zahraniční exkurzi a další drobničky. Dlouhodobě se věnuje neformálnímu vzdělávání a zážitkové pedagogice.

Kristýna Sovinská

Kristýna má na starost spolupráci s NPI na programu Lídr školy. Dál také udržuje strategická partnerství s důležitými iniciativami a institucemi v českém vzdělávání. Má zkušenosti s vedením mateřské školy.

Lenka Schimmerová

Lenka v Řediteli naživo koordinuje komunitu absolventů a praxe účastníků - exkurze a stáže. Má zkušenost s řízením evropských vzdělávacích projektů, vede folklorní soubor.

Kristýna Hotová

Kristýna v Řediteli naživo koordinuje technické zajištění vzdělávacích akcí, individuální podporu, svépomocné skupiny a komunikaci s účastníky programu.

Expertní rada

Během přípravného období se expertní rada spolupodílela na tvorbě koncepce programu a poskytovala inspiraci a zpětnou vazbu realizačnímu týmu.

Rada byla tvořena předními osobnostmi českého vzdělávání z řad zkušených ředitelů škol, lidmi z nevládních organizací, kteří se zabývají vzděláváním, a odborníky z akademické sféry.

Vladislava Bednářová
ředitelka ZŠ Huslenky

Vít Beran
Ředitel ZŠ Kunratice

Petr Daniš
Ředitel sdružení Tereza

Karel Derfl
ředitel ZŠ Chraštice, Trvalá obnova školy

Miroslav Hřebecký
programový ředitel, EDUin

Jindřich Kitzberger
ředitel pro pedagogiku a vzdělávání, Duhovka Group

Jitka Kmentová
ředitelka, Gymnázium Na Zatlance

Jan Korda
ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí

Milan Kotík
bývalý výkonný ředitel AISIS

Ondřej Neumajer
expert a konzultant ve vzdělávání
Učitel naživo

Petra Skalická
expert pro strategický rozvoj a metodickou podporu – Člověk v tísni

Vladimír Srb
vedoucí vzdělávacího programu Nadace ČS

Břetislav Svozil
ředitel ZŠ Labyrinth

Jana Stejskalová
koordinátorka projektů a rozvojových aktivit,
JOB - spolek pro inovace