Vyjádření: Stát má zajišťovat, aby bylo učitelů dostatek a aby byli kvalitní

Stát má zajišťovat, aby bylo učitelů dostatek a aby byli kvalitní

Postoj Učitele naživo k tématu kvalifikací a jejich legislativního ukotvení

Máme-li dnes učitelů nedostatek, pečujme o to, aby pro ně byla profese atraktivní a dobře se o ně starejme - lidé, kteří by šli rádi učit tu pravděpodobně jsou. Rezignovat při této snaze na kvalitu učitelů vstupujících do profese je nezodpovědné - zejména vůči dětem. Pokud současný požadavek na pedagogické vzdělání kvalitu učitelů nezajišťuje, je to vážné tvrzení, které bychom měli opřít o relevantní data a nahradit takový požadavek jiným, který bude lépe fungovat. Jakkoli je kvalita pedagogické přípravy učitelů rozmanitá, jsme přesvědčeni, že je to jeden z nejúčinnějších nástrojů, jak dobrou práci učitele v počátku jeho kariéry podpořit. Proto věříme, že namísto rezignace na tyto nástroje zajišťování kvality by více pomohla jejich podpora. Současně je třeba připomenout, že jsme se dosud nesetkali s přesvědčivými daty dokládajícími, že navrhovaná legislativní změna přivede do škol významné množství nových učitelů.

Profese učitele může být dostatečně atraktivní. Podle našeho interního výzkumu zpracovaného společností STEM patří mezi hlavní bariéry odrazující lidi od profese učitele nízké mzdy a psychická náročnost povolání. Učitelství je naopak přitažlivé svou smysluplností, možností předávat své zkušenosti či prostorem pro kreativitu. Učitel naživo dnes přitahuje k profesi i lidi, kteří by jinak do profese nevstoupili. Vážných zájemců, tedy lidí, které bychom tímto způsobem mohli společně k profesi přitáhnout, je podle průzkumu navíc mnohem více, než jich v současnosti chybí. Předpoklad, že atraktivitu profese zásadně zvýší snížení požadavků na vstup, zatím není podložen relevantními daty a zrušení současného požadavku bez funkční náhrady jiným nástrojem, který by kvalitu reguloval, nese riziko jejího snížení.

O učitele je třeba se dobře starat. Jestliže máme více než polovinu učitelů vykazujících některé známky vyhoření a výrazný počet lidí odcházejících z profese v prvních několika letech, nemůžeme se divit, že nám odchází i ti, co máme. Začněme se o učitele starat a nebudeme mít problémy s jejich nedostatkem.

Stát má nést odpovědnost za kvalitu učitelů. Má povinnost kvalitu (profesionalitu) vyžadovat/vymáhat při vstupu do profese. Rezignovat na tuto snahu (tzn. neklást na vstup do učitelské profese žádné požadavky nebo tyto požadavky v rozporu s mezinárodními trendy snižovat), nese z této perspektivy významné riziko snížení úrovně nastupujících učitelů. Proto je stát zodpovědný za vytvoření a provozování účinného nástroje, regulujícího kvalitu v profesi. Pokud to současný legislativní požadavek nezajišťuje, mělo by takové tvrzení být doložené daty a stát má najít jiný nástroj, který bude fungovat.

Věříme, že kvalitní přípravné vzdělávání je jedním z nejefektivnějších nástrojů, jímž můžeme kvalitu práce učitele podpořit. Vedou nás k tomu mnohaleté zkušenosti z práce s učiteli. Proto realizujeme program, jehož rozsah a kvalita přesahuje minimální požadavky definované státem. Toto tvrzení podporují i výstupy našich evaluačních aktivit.

Jsme si vědomi, že podmínky pro realizaci přípravného vzdělávání jsou kriticky špatné a řada programů nenaplňuje taková očekávání. Pojďme spíše vzdělávání budoucích učitelů podpořit a klást na ně vysoké nároky. Jedině tak můžeme využít jeho obrovský potenciál.

Dokud se nezačneme věnovat lidem a budeme vkládat veškeré své naděje do jednoduchých řešení v podobě legislativních změn, můžeme snadno skončit s horším výsledkem, než s jakým jsme se potýkali na začátku.

Tým Učitele naživo