Průběh přijímacího řízení

Přihlášky je možné odesílat od 15. února do 5. dubna 2024.

Při včasném odevzdání přihlášky se všemi náležitostmi do 8. března 2024 platí účastníci sníženou cenu.

Celým programem prochází společně dvojice/trojice z jedné školy. Podmínkou je, že se do programu přihlásí ředitel/ka a v ideálním případě jeho zástupce/zástupkyně. V ojedinělých případech pedagog, který je zodpovědný za rozvoj kvality výuky. Základním kritériem přijetí do programu je motivace a chuť zlepšovat ve škole práci s dětmi.

Přihlášení do programu

Přihlášení do programu je jednoduché, vyplňte elektronickou přihlášku, pošlete nám své životopisy
a společné zamyšlení (podrobnosti níže). Ozveme se vám, pokud by některé náležitosti chyběly.
V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit (kontakt zde).

Průběh přijímání účastníků do programu

První kolo - přihláška, společné zamyšlení, životopisy

V prvním kole přijímání do programu bychom rádi získali základní informace o vás a vaší škole.

 1. Vyplňte elektronickou přihlášku.
 2. Na adresu info@reditelnazivo.cz pošlete prosím stručné životopisy s vašimi pracovními zkušenostmi
  a absolvovaným vzděláváním. Soubory pojmenujte “CV_příjmení ředitele”, “CV_příjmení zástupce”.
 3. Na stejnou adresu pošlete společné zamyšlení v rozsahu 1 až 2 strany, ve kterém odpovíte na následující otázky:
 • Čeho si na své škole a praxi ceníte?
 • Čeho se vám ve škole podařilo dosáhnout? Uveďte konkrétní příklady.
 • Kam chcete svou školu posunout v horizontu 3 let?
 • Jaké konkrétní kroky už jste pro to podnikli?
 • Jaké otázky si v souvislosti s pedagogickým rozvojem vaší školy aktuálně kladete?
 • Jak očekáváte, že vám na této cestě pomůže program Ředitel naživo?
 • Stručně popište, jak pečujete o pedagogický rozvoj vašeho týmu.

Na otázky nemusíte mít ve dvojici/trojici stejný názor, pokud tomu tak je, budeme rádi, když uvedete názory všech. Soubor pojmenujte “Společné zamyšlení_příjmení ředitele”. Ušetří nám to práci. Děkujeme.


Druhé kolo - online setkání

V prvním kole zhodnotíme zaslané podklady, zaměříme se zejména na vaši motivaci a soulad očekávání
s programem. Na základě zaslaných dokumentů provedeme výběr a do 26. dubna 2024 vám zašleme vyrozumění a postupující pozveme do druhého kola.

Do ročníku 2024/2026 plánujeme přijmout 17 škol.

Podmínky absolvování

Podmínkou úspěšného absolvování programu (v režimu DVPP) je účast na společných setkáních a praxích (exkurze, stáže), aktivní práce ve svépomocných skupinách a průběžná práce na profesních výzvách.

Timeline

15. 2. 2024
Zahájení přihlašování

27. 2. 2024
Inspirativní online diskuze: Jak na dlouhodobě udržitelné vedení školy?
Registrujte se zde a poté se budete moci připojit na online stream

7. 3. 2024
Online informační schůzka pro zájemce (brzy spustíme registraci)

8. 3. 2024
Zvýhodněná cena při odevzdání kompletní přihlášky do tohoto termínu (vyplňte elektronickou přihlášku, pošlete životopisy a společné zamyšlení)

5. 4. 2024
Ukončení přijímání přihlášek (vyplňte elektronickou přihlášku, pošlete životopisy a společné zamyšlení)

26. 4. 2024

Do tohoto termínu dostanete informaci o postupu do druhého kola

3. 6. 2024
Rozhodnutí o přijetí do programu

Cena programu

Veřejná škola

 • 1 rok studia / 1 účastník = 39 000 Kč
 • 1 rok studia / 1 účastník (včasné přihlášení) = 35 000 Kč

 • 1. splátka / 1 účastník do 30. 6. 2024 = 39 000 Kč / 35 000 Kč
 • 2. splátka / 1 účastník do 30. 6. 2025 = 39 000 Kč / 35 000 Kč

Soukromá škola

 • 1 rok studia / 1 účastník = 65 000 Kč

 • 1 rok studia / 1 účastník (včasné přihlášení) = 60 000 Kč

 • 1. splátka / 1 účastník do 30. 6. 2024 = 65 000 Kč / 60 000 Kč

 • 2. splátka / 1 účastník do 30. 6. 2025 = 65 000 Kč / 60 000 Kč

 • Včasným přihlášením se rozumí odevzdání elektronické přihlášky a zaslání všech dalších dokumentů (životopisy a společné zamyšlení) do 8. března 2024.
 • Cena zahrnuje ubytování a stravování při vícedenních setkáních.
 • Díky štědrým dárcům si můžeme dovolit účastníky podporovat stipendiem, reálné náklady za celý program jsou 170 000 Kč za účastníka na jeden rok. Realizaci programu v tuto chvíli podporují finanční partneři projektu tak, aby byl program cenově dostupný.

Máte dotazy?

Klára Ondříčková
+420 604 419 764
info@reditelnazivo.cz

Chcete se zapojit jako kouč, mentor, lektor nebo škola pro pořádání praxí nebo nás jakkoliv jinak podpořit?