Konalo se úvodní setkání nových studentů Učitele naživo a provázejících učitelů

13. červen 2017

Učitel naživo dává spolupráci studentů a provázejících učitelů základní pravidla, podporu a mantinely, přesná konkrétní náplň je ale v režiji učitelů a studentů. Důležité je věnovat se párové výuce, protože tento model spolupráce se ukazuje jako nejúčinnější, pokud jde o přenos zkušeností a dovedností.

V pondělí 12. 6. 2017 se konalo úvodní setkání pro nové studenty a jejich provázející učitele. Celkem se nás sešlo kolem padesátky, což už málem překonalo kapacity naší výcvikové místnosti. Body programu splněny. To znamená, že nový ročník výcviku Učitel naživo byl zahájen!

Na programu setkání bylo vzájemně se seznámit a naplánovat první kroky spolupráce mezi studenty výcviku a jejich provázejícími učiteli. Každý provázející učitel má k sobě jednoho nebo dva studenty, se kterými bude párově učit po celý příští školní rok. Pro obě strany je velmi dobré setkat se ještě teď v červnu a začít se domlouvat, jak konkrétně bude jejich spolupráce probíhat.